Järkvissle Ekogård

Om järkvissle ekogård

Järkvissle Ekogård är ett familjeföretag som ligger i Västernorrlands län strax utanför Sundsvall. Här bedriver familjen Rudin en ekologisk och KRAV-certifierad nötköttsproduktion där djuren går på utedrift i den vackra dalgången. Gården har funnits i släkten sedan tidigt 1900-tal. Pappa Örjan Rudin tog över gården tillsammans mamma Pia Nägele år 1978 och bedrev fårskötsel fram till 1994 då de började med dikor.

Just nu pågår ett generationsskifte där sonen Johan Rudin håller på att ta över gården. 2021 tog Johan över driften och samma år blev vi beviljade startstöd för unga jordbrukare. Gården är fortsatt inriktad på ekologisk och närproducerad köttproduktion. Vi är KRAV-certifierade sedan 1987. Därmed är vi bland de första i Västernorrland att bli certifierade.

Bilden på Örjan och Johan är tagen av Kerstin Stickler

I Järkvissle är sluttningarna branta och djuren går på naturbete i det vackra niplandskapet. På sommaren går dessutom en grupp kor på fäbodbete. För att transportera djuren mellan de olika utspridda betena vallas djuren till fots, ibland så långt som 1,5 mil.
Korna föder sina kalvar ute i det fria. Kalvarna får sedan växa upp med sin mamma och skiljs av vid cirka sju månaders ålder.

Majoriteten av djuren på Järkvissle Ekogård är av rasen Hereford. En lugn och trygg ras med tjock vinterpäls som gör att de klarar sig bra utomhus året om. Rasen Hereford är också kända för att vara bra foderomvandlare, vilket betyder att de växer bra även på magrare naturbeten när andra raser kräver stora mängder spannmål. Rasen har dessutom lätt att lägga på sig intramuskulärt fett som gör att köttet ofta har en fin marmorering. Andra raser vi har på gården är Black Angus och Highland Cattle

Vi har blivit beviljade startstöd för unga jordbrukare från Landsbygdsprogrammet. Detta ger oss möjlighet att kunna fortsätta satsa mot ett mer hållbart jordbruk. Där djuren bidrar till att göra gott för miljön och där vi kan fortsätta producera ekologiskt kött av högsta kvalitet.