Järkvissle Ekogård

VÅR DJURHÅLLNING

Utedrift - Naturligt gladare djur

Vi värnar om våra djur och för oss är en bra djurhållning väldigt viktig. Därför går majoriteten av våra djur på utedrift. Det innebär att djuren går fritt ute i stora hagar året om. Detta bidrar till ett öppet landskap, biologisk mångfald och stärker djurens naturliga beteenden. Dessutom lever djuren ett värdigt och stressfritt liv. Djuren har alltid fri tillgång till vindskydd med torr och ren liggplats där de kan söka skydd mot väder och vind. Daglig tillsyn av djuren sker under årets alla dagar.

Föder ute i det fria

På Järkvissle Ekogård föder kossorna ute i det fria. Kalvarna går med sina mammor tills de är cirka sju månader.

Hos oss startar kalvningen i april och alla våra kalvar föds ute i det fria. När det är är dags för kalvning går kon oftast undan från flocken till en mer avlägsen plats. Oftast till en skogsdunge eller till en väl skyddad plats där hon sedan föder sin kalv. När kalven har fötts slickar mamman av kalven och äter upp efterbörden. Efter att kalven druckit den varma råmjölken kan ett glatt kalvliv starta. Ett kalvliv hos oss innehåller mycket bus och lek tillsammans med de andra kalvarna och såklart även fri tillgång till mjölk från mamman. Efter midsommar släpps tjuren till korna igen och han får då gå med flocken fram till kalvningen nästa vår.

När kalvningen närmar sig är vi på helspänn och patrullerar hagarna flera gånger om dagen för att se till att allt går som det ska och för att snabbt kunna hjälpa till om det behövs.

Foto: Kerstin Stickler

Naturbete och biologisk mångfald - bidrar till ett smakrikt och näringsrikt kött

Naturbete är ett bete där marken aldrig har brukats/plöjts. Detta gör att floran som växer där är naturlig och har funnits under en väldigt lång tid. Floran, insekter och fåglar gynnas av djurens betande, detta leder till en stor biologisk mångfald och det är inte ovanligt att många rödlistade arter finns där.

Våra djur betar på våra strand, ängs -och skogsbeten. En grupp kor går även på vårt fäbodbete vid Kråkstensjön. Eftersom våra djur går på naturbeten består en stor del av deras föda av vilda örter. Gräset och örterna djuren äter bidrar till ett mer smakrikt och näringsrikt kött. Dessutom innehåller köttet en högre halt omega-3 fettsyror än kött som är uppfödda på spannmål.

Foder: På sommaren betar korna på våra naturbeten och på vinterhalvåret får de ensilage som vi själva har slagit på våra ängar och åkrar. Vi ger djuren en liten mängd ekologiskt kraftfoder. Detta mest för att kunna locka på djuren vid koflyttningar.

KRAV-Certifierade

Vi är KRAV-certifierade sedan 1987. Därmed är vi bland de första i Västernorrland att bli certifierade.

I vårt ekologiska jordbruk kommer majoriteten av fodret från den egna gården och resterande från det direkta närområdet. Vi använder inte bekämpningsmedel eller konstgödsel i vår växtodling, utan endast den gödseln våra djur själva producerar. Ett ekologiskt jordbruk bidrar dessutom till en mindre klimatpåverkan. Till exempel gödslar vi mycket begränsat och endast med gödsel från våra djur. Detta gör att det läcker ut minimalt med näring i våra vattendrag. Denna naturliga gödsling leder också till friska och mullrika jordar som inte riskerar att utarmas.

Eftersom våra kor går på utedrift rör de sig väldigt mycket. Detta främjar en god hälsa vilket i sin tur leder till att de sällan blir sjuka. Därför är användandet av medicin mycket liten eller näst intill obefintlig. Skulle ett djur bli så pass sjukt att medicin krävs är det dubbel karenstid på köttet.


Fäboden - ett bevarande av gammal kulturhistoria

En fäbodvall var förr i tiden en slags sommarvistelse för byns djur. Fäbodvallen låg oftast långt uppe i skogen eller på fjället. Här fick djuren beta fritt över stora områden. Djuren sköttes, mjölkades och vallades av främst unga kvinnor (fäbodjäntor). På fäboden förädlade man mjölken från djuren genom att ysta ost, kärna smör och koka messmör. På så vis kunde man konservera mjölken och därmed spara den till vintern. Samtidigt som djuren var uppe på fäboden kunde man slå ängarna nere i byn och samla vinterfoder till djuren. 

På det här viset har det betats i skogarna under en väldigt lång tid. Genom att fortsätta beta fäbodvallarna bevarar man alltså ett stycke kulturhistoria men också den biologiska mångfalden. På vår fäbod vid Kråkstensjön går en grupp kor med sina kalvar under två månader på sommaren. Att flytta djuren till fäboden innebär en flytt till fots på cirka 1,5 mil.

Vi vallar våra djur till fots

För att flytta våra djur mellan de olika betena vallas dom till fots. Allt från några hundra meter upp till 1,5 mil. Vid en koflytt flyttar vi både kalvar och kor samtidig. Det kan ibland vara så många som 100 djur vid en koflytt. Oftast går en person framför och lockar på djuren medan en eller två personer går bakom för att se till att alla hänger med.

Det här är ett mycket trevligt sätt att komma nära djuren samtidigt som man bjuds på en magisk naturupplevelse. Dessutom är det miljövänligt!